Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/172/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej1


2


3


4


5


6