Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Katowice gmina Katowice, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr IX/174/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej1


2


3