Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaworzno gmina Jaworzno, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.98.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/291/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pechnik – Słoneczna” w Jaworznie



1


2


3