Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jaworzno gmina Jaworzno, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.52.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/254/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty - zachód” w Jaworznie1


2


3