Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Knurów gmina Knurów, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/348/12 Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa (nr ewid. 1542/145)



1


2


3


4


5


6


7


8