Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szemud gmina Szemud, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI-I.743.2.109.2011.AO Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Szemud Nr XXIII/215/2012 z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 459/1 w gm. Szemud1


2