Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szemud gmina Szemud, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr WI-I.743.2.108.2011.AO Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Szemud Nr XXIII/214/2012 z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino,Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno,Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/71


2


3