Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Starogard Gdański gmina Starogard Gdański, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000 r., poz. 108) - dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz. nr 51/71 i część dz. nr 51/5 obr. 32 przy ul. Skośnej.1


2


3


4


5


6


7


8


9