Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sopot gmina Sopot, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX/567/2014 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Moniuszki, Piaskową, 23 Marca i Armii Krajowej w mieście Sopocie (plan nr C-2/03) uchwalonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XII/196/03 z dnia 28 listopada 2003r. w zakresie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02U1


2


3


4


5


6


7


8


9