Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sierakowice gmina Sierakowice, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr NK-V.4131.142.2014.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/518/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, w części dotyczącej § 4 ust. 3, w zakresie słów: „obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży w jednym lokalu w przedziale 300 m2 – 500 m2 dopuszcza się wyłącznie za zgodą Rady Gminy”.1


2