Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk gmina Gdańsk, pomorskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody pomorskiego nr WI.I.743.91.2011.WE Wojewody Pomorskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/146/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku, ze względu na niezgodność ww. uchwały z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze WI.I.743.91.2011.WE

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2011-10-24 2011-07-01 2011-10-30 22:50:06

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda pomorskie

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2011 137 2821

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 pomorskie Gdańsk Gdańsk Gdańsk miasto