Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Hajnówka gmina Hajnówka, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-147/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/233/2010 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Żabia Górka, na działkach o nr geodezyjnych 1012/25, 1012/17, 1012/27, 1012/2, 1012/091


2