Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Hajnówka gmina Hajnówka, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.BG.0911-145/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/231/2010 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka obejmującego obszar położony w Hajnówce przy ul. Warszawskiej, na działkach o nr geodezyjnych 2676/13, 2678, 2676/4, 2676/101


2


3