Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Białystok gmina Białystok, podlaskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.136.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 30 listopada 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/149/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. J.K. Kluka i ul. S. Nowakowskiego)1


2


3


4