Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasło gmina Jasło, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.220.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2014r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr LXVI/664/2014 z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła obszaru „WARZYCE I Nr 38”1


2


3