Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żyraków gmina Żyraków, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze” i „Przy Wisłoce” w miejscowości Żyraków



5


6


7


8


9


10


11


12


13