Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ozimek gmina Ozimek, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską



1


2


3


4


5


6


7


8


9