Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nysa gmina Nysa, opolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXI/348/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa w Nysie



1


2


3


4


5


6


7


8


9