Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Błonie gmina Błonie, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.



6


7


8


9


10


11


12


13


14