Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prażmów gmina Prażmów, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI.321.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap I



1


2


3


4


5


6


7


8


9