Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ostrołęka gmina Ostrołęka, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Krańcowa” w Ostrołęce



1


2


3


4


5