Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Belsk Duży gmina Belsk Duży, mazowieckie

Tytuł dokumentu:

uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
uchwała XV/113/2012

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2012-03-20 2012-01-25 2012-04-13 21:30:40

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Rada Gminy mazowieckie grójecki Belsk Duży

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2012 0 2847

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 mazowieckie grójecki Belsk Duży Belsk Duży wieś