Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamionka Wielka gmina Kamionka Wielka, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka – we wsiach: Kamionka Wielka, Kamionka Mała, Mszalnica i Mystków



1


2


3


4


5


6


7


8


9