Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków gmina Kraków, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr LXXVIII/995/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Węzeł Sidzina"



1


2


3


4


5


6


7


8


9