Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Przewóz gmina Przewóz, lubuskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.4.2016.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIII/84/2016 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Przewóz1


2