Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tomaszów Lubelski gmina Tomaszów Lubelski, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.546.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. St. Moniuszki, ul. Zenona Jachymka i ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Tomaszowie Lubelskim, w części obejmującej jej § 14 ust. 6 w brzmieniu: „ i KDL3”.1


2


3