Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lublin gmina Lublin, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 1018/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIA (Bronowice - rejon ul. Łęczyńskiej). (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.173.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)1


2


3


4


5


6


7


8


9