Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipce Reymontowskie gmina Lipce Reymontowskie, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, wieś Lipce Reymontowskie



1


2


3


4


5


6


7


8


9