Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Tuszyn gmina Tuszyn, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 czerwca 2004 r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 235 poz. 2096) w części obejmującej teren działki nr 149 (obręb 7) przy ul. Mickiewicza1


2


3


4


5


6


7


8