Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kąty Wrocławskie gmina Kąty Wrocławskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

postanowienie nr Sygn. akt II SA/Wr 129/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2014r. wydane po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2013 r., Nr XXXVI/378/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Lipowej i Mireckiegopostanawia1


2