Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jordanów Śląski gmina Jordanów Śląski, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXVI/187/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 - stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski1