Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr LI/1496/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie alei Jana Kasprowicza i ulicy Zawalnej we Wrocławiu



1


2


3


4


5


6


7


8


9