Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N3.4131.324.2012.DC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 17, § 18 ust. 3 pkt 3, § 19 ust. 3 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 r. Nr XXVI/603/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie alei Armii Krajowej oraz ulic: Ziębickiej, Laskowskiej, Bardzkiej we Wrocławiu oraz załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyznaczenia na rysunku planu odcinka dojazdu do terenu i jego oznaczenia w legendzie.1


2


3


4


5