Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław gmina Wrocław, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N3.4131.235.2012.DC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2012r. stwierdzające nieważność § 18 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXV/568/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części osiedla Pilczyce we Wrocławiu.



1


2


3