Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żmigród gmina Żmigród, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr 0007.XXXVI.255.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 9 i 10 AM - 16 obręb Żmigród.



1


2


3


4


5


6