Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żmigród gmina Żmigród, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.167.8.2013AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr 0007.XXIX.211.2013 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.1


2