Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Syców gmina Syców, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 586/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Sycowie Nr VI/40/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Syców – obszar A”



1


2


3


4