Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krośnice gmina Krośnice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice



1


2


3


4


5


6


7


8


9