Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań gmina Lubań, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.241.2011.JB6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. stwierdzające nieważność: § 6 pkt 2 oraz § 6 pkt 3 uchwały Rady Miasta Lubań Nr V/28/2011 z dnia 22 lutego 2011 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP8, 4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań .1


2


3


4