Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Połczyn-Zdrój gmina Połczyn-Zdrój, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLVII/453/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLVII/452/2018 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:48
Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.298.2017.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/381/2017 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:38
Data ogłoszenia: 2014-08-05 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LI/468/2014 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:41
Data ogłoszenia: 2012-12-10 Data wydania: 2012-10-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/264/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 24 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój
Data dodania do bazy: 2012-12-11 11:30:43
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:47
Data ogłoszenia: 2012-03-02 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Polnej, oznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój symbolem „MN*58”
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:02:12
Data ogłoszenia: 2011-11-21 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:26:11
Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:49:04