Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat świdwiński, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bystrzyna – tereny nad jeziorem Bystrzyno Małe”, w obrębie Bystrzyna, w gminie Świdwin.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:54
Data ogłoszenia: 2012-05-09 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/121/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe – obręb Bierzwnica gmina Świdwin”.
Data dodania do bazy: 2012-05-12 11:39:36
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:47
Data ogłoszenia: 2012-04-13 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:10
Data ogłoszenia: 2012-04-13 Data wydania: 2012-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.60.2011.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2012 r. stwierdzające nieważność § 8. pkt 2 lit. b uchwały Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:10
Data ogłoszenia: 2012-03-02 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Polnej, oznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Połczyn-Zdrój symbolem „MN*58”
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:02:12
Data ogłoszenia: 2011-11-21 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:26:11
Data ogłoszenia: 2011-10-11 Data wydania: 2011-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/96/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 6 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa jednorodzinna Krosino”
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:21:57
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe Słowenkowo”
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:58
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/41/11 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe Słowenkowo”
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:58