Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rzyszczewo gmina Sławno, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2014-07-10 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w części obrębu geodezyjnego Rzyszczewo, Bobrowiczki, Bobrowice i Boleszewo w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:34
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2013-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVII/331/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla działek: nr 8/3, 7/2 i 7/5 w obrębie ewidencyjnym Noskowo oraz działek: nr 72/6, 126, 75/6, 75/4 i części działki nr 75/7 w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Sławno.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:45
Data ogłoszenia: 2013-10-22 Data wydania: 2013-09-13
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXV/324/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 13 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno działki nr 160/3 w obrębie ewidencyjnym Radosław, działki nr 166 w obrębie ewidencyjnym Pomiłowo, działek nr 92/5, 93/1 w obrębie ewidencyjnym Rzyszczewo, w gminie Sławno
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:30
Data ogłoszenia: 2011-11-09 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławno dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700"
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:45:12