Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łęgi gmina Dobra (Szczecińska), zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-29 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/86/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, dotyczącego zmiany przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 700 w obrębach Łęgi, Rzędziny
Data dodania do bazy: 2015-07-29 20:00:33
Data ogłoszenia: 2011-10-24 Data wydania: 2011-09-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/101/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie ewidencyjnym Łęgi.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:57:18