Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barnówko gmina Dębno, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2013-01-18 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/241/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 – obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 – obręb Dolsk, gmina Dębno
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:25
Data ogłoszenia: 2011-12-07 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Dębno
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:57
Data ogłoszenia: 2010-08-16 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LVIII/422/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko - Mostno - Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”
Data dodania do bazy: 2011-04-19 18:00:00
Data ogłoszenia: 2010-07-05 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno - teren bazy magazynowej ropy naftowej „Barnówko”
Data dodania do bazy: 2011-02-28 17:16:00
Data ogłoszenia: 2010-07-05 Data wydania: 2010-05-13
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.SA.0911/44/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2010 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 uchwały Nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno - teren bazy magazynowej ropy naftowej „Barnówko”
Data dodania do bazy: 2011-04-05 19:14:00
Data ogłoszenia: 2010-06-08 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LIII/385/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 190/4 i 190/5 w Barnówku - gmina Dębno
Data dodania do bazy: 2011-04-18 23:44:00