Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Barlinek gmina Barlinek, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-12-04 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze osiedla Górny Taras w Barlinku
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:31:12
Data ogłoszenia: 2014-03-05 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/601/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego przebieg inwestycji celu publicznego – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek – Mostkowo – Pyrzyce na terenie gminy Barlinek
Data dodania do bazy: 2014-05-22 07:03:56
Data ogłoszenia: 2010-02-09 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/819/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Moczkowo”
Data dodania do bazy: 2011-05-24 01:57:00
Data ogłoszenia: 2010-02-09 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/820/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem J. Barlineckiego - tzw. “Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek, o nazwie „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Barlinek - Stary Tartak 1”
Data dodania do bazy: 2011-05-01 21:20:00
Data ogłoszenia: 2009-08-27 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:50