Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łobez, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2013-10-02 Data wydania: 2013-09-04
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/332/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez obszar „Osiedle Leśne”.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:54
Data ogłoszenia: 2012-07-19 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 13:00:00
Data ogłoszenia: 2010-10-27 Data wydania: 2010-06-04
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.AS.0911/51/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LII/336/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Osiedle Leśne”
Data dodania do bazy: 2011-04-22 21:29:00
Data ogłoszenia: 2010-06-18 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łobez, obszar „Drawska”
Data dodania do bazy: 2011-03-27 18:50:00
Data ogłoszenia: 2010-04-27 Data wydania: 2010-03-04
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.AS.0911/17/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/309/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Osiedle Leśne”
Data dodania do bazy: 2011-05-15 00:59:00
Data ogłoszenia: 2010-04-27 Data wydania: 2010-03-04
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.AS.0911/16/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/310/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łobez, obszar „Drawska”
Data dodania do bazy: 2011-05-29 00:56:00
Data ogłoszenia: 2010-03-29 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr L/318/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo gm. Łobez (farma „Karwowo”) oraz w obrębie Zachełmie, gm. Łobez (farma „Meszne”)
Data dodania do bazy: 2011-03-11 19:01:00
Data ogłoszenia: 2010-03-29 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr L/318/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w obrębie Karwowo gm. Łobez (farma „Karwowo”) oraz w obrębie Zachełmie, gm. Łobez (farma „Meszne”)
Data dodania do bazy: 2011-03-11 19:01:00