Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Manowo, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2016-07-25 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla wsi Kretomino w rejonie ul. Zachodniej
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:36
Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 18U,MN/EC oraz 19U/MN
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:06
Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki A-1RU/RM
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:06
Data ogłoszenia: 2013-07-01 Data wydania: 2013-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostek E-4, E-5 i E-6
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:48:04
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla części wsi Bonin w obrębie Bonin dla jednostek 14U/MN, 17U/MN i 06KDD
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-13
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-22
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-17
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kretomino w obrębie ewidencyjnym Kretomino w gminie Manowo dla jednostki D-41
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2012-07-25 Data wydania: 2012-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach Bonin i Cewlino
Data dodania do bazy: 2012-07-28 13:00:00