Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gwizd gmina Ustronie Morskie, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/sZ 1329/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sprawy ze skargi T. S, T.S, W. P na uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 listopada 2010 r. nr XLIV/306/2010 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd- części A
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:59
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd - część A
Data dodania do bazy: 2011-05-19 01:23:00