Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zastań gmina Wolin, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-03-27 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LX/747/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:46:42
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LII/625/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:55
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LII/622/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:55
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LII/624/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:55
Data ogłoszenia: 2012-12-10 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/331/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin.
Data dodania do bazy: 2012-12-11 11:30:43
Data ogłoszenia: 2011-09-02 Data wydania: 2011-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:59:12
Data ogłoszenia: 2011-09-02 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.142.2011.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:59:12
Data ogłoszenia: 2010-08-27 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LXX/662/2010 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie geodezyjnym Zastań gmina Wolin
Data dodania do bazy: 2011-06-05 01:43:00
Data ogłoszenia: 2010-08-27 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr LXX/664/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Zastań gmina Wolin
Data dodania do bazy: 2011-05-21 23:23:00