Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chojna gmina Chojna, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna dla działki nr ewid. 2001 w obrębie 2. miasta Chojna
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:49
Data ogłoszenia: 2010-04-22 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLI/341/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna
Data dodania do bazy: 2011-06-10 00:33:00
Data ogłoszenia: 2009-11-12 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.4.SA.0911/64/09 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2009 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/304/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę 38/101 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Chojna
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:49:04